Patentový certifikát

Nezávislé práva duševného vlastníctva našej spoločnosti

Názov patentu:Závesná spona na ochranu pred bleskom 

Číslo patentového certifikátu:ŽL 2017 2 0809994,0

Majiteľ patentu: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Názov patentu:Špeciálne tvarovaná medeno-hliníková drôtená svorka

Číslo patentového certifikátu:ŽL 2017 2 08 860 184,8

Majiteľ patentu: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Názov patentu:Izolačná napínacia svorka

Číslo patentového certifikátu:ŽL 2017 2 0809978,1

Majiteľ patentu: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Názov patentu:Bleskuvzdorný ihlový izolátor

Číslo patentového certifikátu:ŽL 2017 2 0835810,8

Majiteľ patentu: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Názov patentu:Upevňovacia svorka vysokonapäťového kábla

Číslo patentového certifikátu:ŽL 2017 2 0861292,7

Majiteľ patentu: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Názov patentu:Vysoko vonkajšia intervalová ochrana pred bleskom

Číslo patentového certifikátu:ŽL 2017 2 0836 412,8

Majiteľ patentu: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Názov patentu:Nový typ zachytávačaPatentový certifikát

Číslo patentového certifikátu:ŽL 2017 2 0836 398,1

Majiteľ patentu: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Názov patentu:Vopred skrútené antivibračné kladivo

Číslo patentového certifikátu:ŽL 2017 2 0836 415,1

Majiteľ patentu: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Názov patentu:Energeticky úsporná závesná svorka

Číslo patentového certifikátu:ŽL 2017 2 0809979,6

Majiteľ patentu: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Názov patentu:Medené a hliníkové koncovky

Číslo patentového certifikátu:ŽL 2017 2 0809975,8

Majiteľ patentu: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Názov patentu:Závesná drôtená svorka

Číslo patentového certifikátu:ŽL 2018 2 1867120,1

Majiteľ patentu: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Názov patentu:Medené a hliníkové koncovky

Číslo patentového certifikátu:ŽL 2018 2 1867 200,7

Majiteľ patentu: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Názov patentu:Napínacia svorka

Číslo patentového certifikátu:ŽL 2018 2 1867069,4

Majiteľ patentu: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Názov patentu:Odnímateľná momentová skrutka z hliníkovej zliatiny

Číslo patentového certifikátu:ZL 2020 2 0797624,1

Majiteľ patentu: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Názov patentu:Univerzálna pripojovacia svorka pre oddeľovací spínač s dvojitým výstupom

Číslo patentového certifikátu:ZL 2020 2 0809254,9

Majiteľ patentu: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Certifikát registrácie autorských práv k počítačovému softvéru našej spoločnosti

názov softvéru:Systém testu odolnosti ťahovej svorky V1.0 

názov softvéru:Systém riadenia pripojenia elektrických zariadení V1.0

názov softvéru:Aplikačný softvér na testovanie izolátorov V1.0

názov softvéru:Softvér na kontrolu detekcie medených a hliníkových svoriek V1.0

názov softvéru:Systém ovládania zariadenia závesných svoriek V1.0

názov softvéru:Inteligentný systém monitorovania a riadenia ochrany pred bleskom V1.0